Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

URZĄD MIEJSKI W TYCHOWIE

78 - 220 Tychowo
ul. Bobolicka 17
Tel. (094) 311-51-30
Fax. (094) 311-55-66
e-mail: umig@tychowo.pl
NIP: 672-11-68-715
REGON: 000543002


 


Dane dla kontrahentów :
GMINA TYCHOWO
UL. BOBOLICKA 17
78-220 TYCHOWO
NIP:672-20-22-729
REGON:330920506

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w Punkcie Kasowym na parterze budynku Urzędu
lub na konto
Urzędu Miejskiego w Tychowie w banku:
BANK SPÓŁDZIELCZY w Białogardzie
ODDZIAŁ W Tychowie
NR: 83 8562 0007 0050 0050 2000 0020

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NR: 34 8562 0007 0050 0050 2000 0320Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miejskiego w Tychowie na platformie ePUAP

adres skrytki na ePUAP: /h2490ahqxi/skrytka

 

Informacje o dostępnych usługach


Obowiązek e-faktur w zamówieniach publicznych
18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczy:

od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;
od 1 sierpnia 2019 r. –  zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oddało do użytku Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralną platformę do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/