Przejdź do treści

Urząd Miejski

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

URZĄD MIEJSKI W TYCHOWIE

78 - 220 Tychowo
ul. Bobolicka 17
Tel. (094) 311-51-30
Fax. (094) 311-55-66
e-mail: umig@tychowo.pl
NIP: 672-11-68-715
REGON: 000543002


 


Dane dla kontrahentów :
GMINA TYCHOWO
UL. BOBOLICKA 17
78-220 TYCHOWO
NIP:672-20-22-729
REGON:330920506

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w Punkcie Kasowym na parterze budynku Urzędu
lub na konto
Urzędu Miejskiego w Tychowie w banku:
BANK SPÓŁDZIELCZY w Białogardzie
ODDZIAŁ W Tychowie
NR: 83 8562 0007 0050 0050 2000 0020

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NR: 34 8562 0007 0050 0050 2000 0320Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miejskiego w Tychowie na platformie ePUAP

adres skrytki na ePUAP: /h2490ahqxi/skrytka

 

Informacje o dostępnych usługach