Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Tychowa zarządzonych na dzień 16 grudnia 2012 r.

77 KBPobierzPodgląd pliku

Granice, numer oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej

67 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 22 października 2012r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie 541/2012 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

101 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 11.10.2012r.

351 KBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy

149 KBPobierzPodgląd pliku