Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Konkurs na 2021 rok

Zarządzenie nr 2/21

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 2/21

470 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

52 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

862 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2020 rok

Zarządzenie nr 1/20

63 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2019 rok

Zarządzenie nr 3/19

320 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 3/18

103 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 2 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

314 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2016 rok

Zarządzenie NR 167/15

Konkurs na 2015 rok

Zarządzenie 8/15

1.4 MBPobierzPodgląd pliku