Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Konkurs na 2021 rok

Zarządzenie nr 3/21

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 3/21

475 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

862 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

52 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 15/21

435 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nt 16/21

475 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

862 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz oferty

52 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

590 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej

13.6 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2020 rok

Zarządzenie NR 2/20

70 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2019 rok

Zarządzenie NR 4/19

325 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 2/18

100 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 1 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

335 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2016 rok

Zarządzenie NR 166/15

326 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 22/16

450 KBPobierzPodgląd pliku

Konkurs na 2015 rok

Zarządzenie 7/15

1.5 MBPobierzPodgląd pliku