Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół z Sesji 31 ( z dnia 30.12.2013 )

90 KBPobierz

Protokół z Sesji 30 ( z dnia 19.12.2013 )

110 KBPobierz

Protokół z Sesji 29 ( z dnia 13.09.2013 )

158 KBPobierz

Protokół z Sesji 28 ( z dnia 30.11.2013 )

122 KBPobierz

Protokół z Sesji 27 ( z dnia 28.08.2013 )

135 KBPobierz

Protokół z Sesji 26 ( z dnia 28.06.2013 )

146 KBPobierz

Protokół z Sesji 25 ( z dnia 20.05.2013 )

97 KBPobierz

Protokół z Sesji 24 ( z dnia 20.04.2013 )

176 KBPobierz

Protokół z Sesji 23 ( z dnia 11.03.2013 )

138 KBPobierz

Protokół z Sesji 22 ( z dnia 23.01.2013 )

107 KBPobierz