Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Redakcja biuletynu

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Krystyna Dobrzańskia
Urząd Miejski w Tychowie
ul. Bobolicka 17
tel.: (0-94) 311-60-277, fax: (0-94) 311-55-66
e-mail: zastepca.burmistrza@tychowo.pl

Za modyfikację odpowiada:

Piotr Tokarski
Urząd Miejski w Tychowie
ul.Bobolicka 17
tel.: (0-94) 311-51-30, fax. (0-94) 311-55-66
e-mail: informatyk@tychowo.pl