Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCHOWA z dnia 23 kwietnia 2014 r. informacja o numerach i granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2014 roku

329 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr11/2014 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

237 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

31 KBPobierzPodgląd pliku