Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół z Sesji 40 ( z dnia 12.11.2014 )

449 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 39 ( z dnia 09.10.2014 )

297 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 38 ( z dnia 28.08.2014 )

149 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 37 ( z dnia 24.07.2014 )

166 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 36 ( z dnia 03.07.2014 )

134 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 35 ( z dnia 16.06.2014 )

198 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 34 ( z dnia 24.04.2014 )

173 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 33 ( z dnia 31.03.2014 )

174 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 32 ( z dnia 31.01.2014 )

126 KBPobierzPodgląd pliku