Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenie NR 1/13

301 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 2/13

425 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 3/13

264 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 4/13

237 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 5/13

294 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 6/13

382 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 7/13

314 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 8/13

301 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 9/13

430 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 10/13

286 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 11/13

334 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 12/13

209 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 13/13

356 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 14/13

246 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 15/13

477 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 16/13

396 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 17/13

388 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 18/13

281 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 19/13

262 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 20/13

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 21/13

300 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 22/13

306 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 23/13

280 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 24/13

297 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 25/13

368 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 26/13

664 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 27/13

315 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 28/13

249 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 29/13

301 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 30/13

222 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 31/13

216 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 32/13

277 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 33/13

318 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 34/13

317 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 35/13

324 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 36/13

320 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 37/13

376 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 38/13

253 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 39/13

259 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 40/13

268 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 41/13

407 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 42/13

279 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 43/13

631 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 44/13

298 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 45/13

293 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 46/13

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 47/13

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 48/13

472 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 49/13

222 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 50/13

265 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 51/13

358 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 52/13

316 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 53/13

211 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 54/13

171 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 55/13

273 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 56/13

470 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 57/13

264 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 58/13

270 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 59/13

326 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 60/13

294 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 61/13

275 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 62/13

295 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 63/13

394 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 64/13

320 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 65/13

266 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 66/13

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 67/13

479 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 68/13

369 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 66/13

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie NR 70/13

1.8 MBPobierzPodgląd pliku