Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wybory Samorządowe 2014

Uchwała MKW w Tychowie z dnia 18 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Tychowa w dniu 30 listopada 2014r.

Załącznik

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie - WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIE

z dnia 21 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad, powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

104 KBPobierzPodgląd pliku

Miejska Komisja Wyborcza w Tychowie informuje

OBWIESZCZENIE - Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Tychowa

18.7 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE - Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tychowie

25 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR 3 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TYCHOWIE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

42 KBPobierzPodgląd pliku

Miejska Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tychowie.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Miejska Komisja Wyborcza w Tychowie informuje, iż w dniu 22 października 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Komisji w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, parter, sala konferencyjna odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów tych komitetów wyborczych, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego

25 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja - o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Załącznik

26 KBPobierzPodgląd pliku

Godziny pracy Miejskiej Komisji Wyborczej

Załącznik

142 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie

110 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik

78 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenia, zarządzenia, rozporządzenia.

Obwieszczenie - podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawa oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

17.6 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie - o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych ...

122 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie - w sprawie podziału Gminy Tychowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychowie – w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

13.4 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 57/2014 - w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

82 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie z dnia 27.07.2014 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

94 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 69/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 marca 2014

726 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 marca 2014

284 KBPobierzPodgląd pliku

Okręgi i obwody wyborcze

Okręgi wyborcze - granice numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Obwody głosowania - granice i numery

128 KBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy

Załącznik

494 KBPobierzPodgląd pliku