Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Tychowo, 25 czerwca 2014 r.

 

GBŚ.6220.16.2011.KM.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Tychowa

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) na podstawie wniosku złożonego przez ENERTRAG – Dunowo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Bukówko w gminie Tychowo, wraz  z infrastrukturą towarzyszącą”.

Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Budownictwa i Ochrony Środowiska w tutejszym Urzędzie Miejskim w pokoju nr 17 w godz.730 - 1530 lub pod numerem Tel. 0 94 31 15 258.

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędu Gminy Tychowo,
  2. strona internetowa Urzędu Gminy Tychowo,
  3. Sołectwo Bukowo,
  4. Sołectwo Bukówko,
  5. a/akta.