Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zarządzenie NR 1/14

0.9 MBPobierz

Zarządzenie NR 2/14

3.4 MBPobierz

Zarządzenie NR 3/14

414 KBPobierz

Zarządzenie NR 4/14

818 KBPobierz

Zarządzenie NR 5/14

279 KBPobierz

Zarządzenie NR 6/14

302 KBPobierz

Zarządzenie NR 7/14

251 KBPobierz

Zarządzenie NR 8/14

298 KBPobierz

Zarządzenie NR 9/14

328 KBPobierz

Zarządzenie NR 10/14

479 KBPobierz

Zarządzenie NR 11/14

276 KBPobierz

Zarządzenie NR 12/14

284 KBPobierz

Zarządzenie NR 13/14

304 KBPobierz

Zarządzenie NR 14/14

352 KBPobierz

Zarządzenie NR 15/14

1.1 MBPobierz

Zarządzenie NR 16/14

1.6 MBPobierz

Zarządzenie NR 17/14

213 KBPobierz

Zarządzenie NR 18/14

221 KBPobierz

Zarządzenie NR 19/14

256 KBPobierz

Zarządzenie NR 20/14

19.9 MBPobierz

Zarządzenie NR 21/14

0.9 MBPobierz

Zarządzenie NR 22/14

1.0 MBPobierz

Zarządzenie NR 23/14

579 KBPobierz

Zarządzenie NR 24/14

231 KBPobierz

Zarządzenie NR 25/14

711 KBPobierz

Zarządzenie NR 26/14

382 KBPobierz

Zarządzenie NR 27/14

355 KBPobierz

Zarządzenie NR 28/14

218 KBPobierz

Zarządzenie NR 29/14

1.9 MBPobierz

Zarządzenie NR 30/14

248 KBPobierz

Zarządzenie NR 31/14

454 KBPobierz

Zarządzenie NR 32/14

297 KBPobierz

Zarządzenie NR 33/14

382 KBPobierz

Zarządzenie NR 34/14

2.3 MBPobierz

Zarządzenie NR 36/14

293 KBPobierz

Zarządzenie NR 37/14

283 KBPobierz

Zarządzenie NR 38/14

330 KBPobierz

Zarządzenie NR 39/14

331 KBPobierz

Zarządzenie NR 40/14

327 KBPobierz

Zarządzenie NR 41/14

5.5 MBPobierz

Zarządzenie NR 42/14

267 KBPobierz

Zarządzenie NR 43/14

243 KBPobierz

Zarządzenie NR 44/14

606 KBPobierz

Zarządzenie NR 45/14

312 KBPobierz

Zarządzenie NR 46/14

238 KBPobierz

Zarządzenie NR 47/14

237 KBPobierz

Zarządzenie NR 48/14

1.3 MBPobierz

Zarządzenie NR 49/14

287 KBPobierz

Zarządzenie NR 51/14

350 KBPobierz

Zarządzenie NR 52/14

262 KBPobierz

Zarządzenie NR 53/14

530 KBPobierz

Zarządzenie NR 54/14

631 KBPobierz

Zarządzenie NR 55/14

586 KBPobierz

Zarządzenie NR 56/14

421 KBPobierz

Zarządzenie NR 57/14

381 KBPobierz

Zarządzenie NR 58/14

2.8 MBPobierz

Zarządzenie NR 59/14

591 KBPobierz

Zarządzenie NR 60/14

478 KBPobierz

Zarządzenie NR 61/14

367 KBPobierz

Zarządzenie NR 62/14

468 KBPobierz

Zarządzenie NR 63/14

1.1 MBPobierz

Zarządzenie NR 64/14

605 KBPobierz

Zarządzenie NR 65/14

595 KBPobierz

Zarządzenie NR 66/14

419 KBPobierz

Zarządzenie NR 67/14

361 KBPobierz

Zarządzenie NR 68/14

531 KBPobierz

Zarządzenie NR 69/14

544 KBPobierz

Zarządzenie NR 70/14

434 KBPobierz

Zarządzenie NR 71/14

444 KBPobierz

Zarządzenie NR 72/14

519 KBPobierz

Zarządzenie NR 73/14

486 KBPobierz

Zarządzenie NR 74/14

482 KBPobierz

Zarządzenie NR 75/14

535 KBPobierz

Zarządzenie NR 76/14

521 KBPobierz

Zarządzenie NR 77/14

473 KBPobierz

Zarządzenie NR 78/14

436 KBPobierz

Zarządzenie NR 79/14

380 KBPobierz

Zarządzenie NR 80/14

385 KBPobierz

Zarządzenie NR 81/14

578 KBPobierz

Zarządzenie NR 82/14

1.1 MBPobierz

Zarządzenie NR 83/14

317 KBPobierz

Zarządzenie NR 84/14

395 KBPobierz

Zarządzenie NR 85/14

332 KBPobierz

Zarządzenie NR 86/14

314 KBPobierz

Zarządzenie NR 87/14

418 KBPobierz

Zarządzenie NR 88/14

595 KBPobierz

Zarządzenie NR 89/14

458 KBPobierz

Zarządzenie NR 90/14

484 KBPobierz

Zarządzenie NR 91/14

403 KBPobierz

Zarządzenie NR 92/14

432 KBPobierz

Zarządzenie NR 93/14

367 KBPobierz

Zarządzenie NR 94/14

452 KBPobierz

Zarządzenie NR 95/14

550 KBPobierz

Zarządzenie NR 96/14

413 KBPobierz