Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół z Sesji 15 ( z dnia 30.12.2015 )

198 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 14 ( z dnia 18.12.2015 )

293 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 13 ( z dnia 13.11.2015 )

360 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 12 ( z dnia 29.09.2015 )

253 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 11 ( z dnia 28.08.2015 )

289 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 10 ( z dnia 22.07.2015 )

137 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 09 ( z dnia 30.06.2015 )

307 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 08 ( z dnia 09.06.2015 )

346 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 07 ( z dnia 30.04.2015 )

141 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 06 ( z dnia 26.03.2015 )

139 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 05 ( z dnia 30.01.2015 )

357 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 04 ( z dnia 08.01.2015 )

106 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 03 ( z dnia 23.12.2014 )

364 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 02 ( z dnia 05.12.2014 )

320 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 01 ( z dnia 01.12.2014 )

307 KBPobierzPodgląd pliku