Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie

194 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała MKW w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

225 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

101 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

104 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja w sprawie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

97 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie burmistrza z dnia 25 lutego 2015 roku - Granice okręgu wyborczego

103 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja w sprawie urzędowania Komisji miejskiej

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów

185 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie burmistrza z dnia 21 stycznia 2015 roku

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy

3.4 MBPobierzPodgląd pliku