Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowościach: Kikowo i Doble w Gminie Tychowo.

Zapytanie cenowe

390 KBPobierz

Załącznik 1

359 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź na zapytanie 1

220 KBPobierz

Protokół z otwarcia ofert

Załącznik

427 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik

196 KBPobierz