Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik

510 KBPobierz

Dostawa wraz z montażen wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Smęcino, Kowalki, Sadkowo, Tychowo, Trzebiszyn w gminie Tychowo na podstawie zestawienia rzeczowo finansowego.

Zapytanie ofertowe

245 KBPobierz

Załącznik 1

64 KBPobierz

Formularz ofertowy

25 KBPobierz