Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

INFORMACJA

Zarządzenie nr 61/48 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

180 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 56/15 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 57/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w celu przeprowadzenia wyborów

220 KBPobierzPodgląd pliku

Spis wyborców

13.2 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

60 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania

58 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

50 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCHOWA z dnia 8 kwietnia 2015 roku - podaje się do wiadomości informację o: numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnospr

Załącznik

17.1 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów

Zarządzenie

184 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie

1.0 MBPobierzPodgląd pliku