Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zawiadomienie o wygraniu przetargu, zestawienie ofert

Zawiadomienie o wygraniu przetargu

25 KBPobierz

Zestawienie ofert

6.2 KBPobierz

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tychowo na obszarze 393 ha.

Zapytanie ofertowe

8.6 KBPobierz

Formularz ofertowy

6.6 KBPobierz

Załącznik 1

1.4 MBPobierz

Załącznik 2

1.3 MBPobierz