Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Rejestry umów zawartych przez Urząd Miejski, Gminę Tychowo od 2010 roku.

Rejestr umów

419 KBPobierz

Rejestr umów - zlecenia

249 KBPobierz

Rejestr umów - o dzieło

267 KBPobierz

Rejestr umów - telekomunikacja, informatyka

132 KBPobierz