Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Gmina
TYCHOWO
przeprowadza
dokumentację zabytków

w dniach 24 – 25 czerwca 2015 r.


Burmistrz Gminy Tychowo informuje, że na terenie Gminy będą prowadzone prace terenowe
mające na celu zebranie dokumentacji
o zabytkach na terenie Gminy (zdjęcia).


Udokumentowaniu poddane zostaną wszystkie budynki i obiekty
będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Właściciele nieruchomości proszeni są o udostępnienie posesji do wykonania zleconych prac.
Ponadto właściciele nieruchomości proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych.

Ankieterzy wykonujący prace będą posiadali upoważnienie Burmistrza Tychowa