Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Informacja o składach osobowych komisji ds. referendum

212 KBPobierz

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu w celu przeprowadzenia Ogólnokrajowego Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r..

229 KBPobierz

Zarządzie w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

38 KBPobierz

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

776 KBPobierz

Obwieszczenie

191 KBPobierz

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego

27 KBPobierz

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych referendum

49 KBPobierz

Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku

27 KBPobierz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

456 KBPobierz

Wyjaśnienia PKW- dopisywanie do spisu, głos. koresp. itp.

419 KBPobierz

PKW- informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym.

311 KBPobierz

PKW- informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obowdach głosowania utworzonych w kraju.

271 KBPobierz