Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Informacja o składach osobowych komisji

31 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE Nr 147/15 - zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

194 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE Nr 144/15 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

24 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE Nr 142/15 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

41 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE Nr 140/15 - w sprawie wskazania osób wchodzących, spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, w skład obwodowych komisji wyborczych

29 KBPobierzPodgląd pliku

ZARZĄDZENIE Nr 138/15 - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Burmistrza Tychowo - o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

34 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Tychowo o numerach i granicach obwodów głosowania

40 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek dopisanie do spisu wyborców

36 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

50 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

262 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie kandydatów OKW

99 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie PKW - Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

28 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

773 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

221 KBPobierzPodgląd pliku