Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Odpowiedzi na zapytania

Wyjaśnienie do zapytania nr 2/2015

314 KBPobierz

Wyjaśnienie do zapytania nr 1/2015

399 KBPobierz

Budowa transgranicznej bazy sportowej przy kompleksie szkół w Tychowie

Ogłoszenie

317 KBPobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

410 KBPobierz

Załącznik nr 2 - założenia projektu

209 KBPobierz

Mapa pod kort tenis. dz. 565_122

98 KBPobierz

Mapa terenu działki przeznaczonej pod kryty kort tenisowy z infrastrukturą

1.7 MBPobierz