Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

SUiKZP 2016

RYS_POS_zmiana_studium_Tychowo

11.0 MBPobierzPodgląd pliku

TEKST_Prognoza_Tychowo_zmiana_Studium

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

RYS_SUiKZP_kierunki_Tychowo

11.0 MBPobierzPodgląd pliku

RYS_SUiKZP_uwarunkowania_Tychowo

4.0 MBPobierzPodgląd pliku

TEKST_Tychowo-kierunki

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

TEKST_Tychowo-uwarunkowania

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

SUiKZP 2021

Rysunki geotiff

584 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała uchwalająca zmianę SUiKZP Gminy Tychowo

415 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŁ. 1 zm. SUiKZP Tychowo Uwarunkowani_txt

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁ. 2 zm. SUiKZP Tychowo Kierunki_txt

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁ. 3 zm. SUiKZP Tychowo Uwarunkowania_rys

83 MBPobierzPodgląd pliku

ZAŁ. 4 zm. SUiKZP Tychowo Kierunki_rys

85 MBPobierzPodgląd pliku