Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

507 KBPobierz

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

512 KBPobierz

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

502 KBPobierz

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

508 KBPobierz

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

399 KBPobierz

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

416 KBPobierz

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

14.3 MBPobierz

POŚ Tychowo zmiana Studium rysunek

1.1 MBPobierz

TEKST Tychowo uwarunkowania

2.9 MBPobierz

TEKST Tychowo kierunki

2.1 MBPobierz

SUiKZP UWARUNKOWANIA Tychowo rysunek

4.5 MBPobierz

SUiKZP KIERUNKI Tychowo rysunek

14.3 MBPobierz

Ostateczna wersja projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

POŚ_gm.Tychowo_text

1.1 MBPobierz

SUiKZP_POŚ_gmina_20160804

14.3 MBPobierz

SUiKZP_UWARUNKOWANIA_gmina

4.0 MBPobierz

SUiKZP_kierunki_gmina_20160804

14.3 MBPobierz

TEKST_Tychowo-kierunki

2.1 MBPobierz

TEKST_Tychowo-uwarunkowania

2.9 MBPobierz

Ponowne wyłożenie projektu zmiany studium

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

570 KBPobierz

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tychowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

512 KBPobierz

RYS_POS_zmiana_studium_Tychowo

11.0 MBPobierz

TEKST_Prognoza_Tychowo_zmiana_Studium

1.1 MBPobierz

RYS_SUiKZP_kierunki_Tychowo

11.0 MBPobierz

RYS_SUiKZP_uwarunkowania_Tychowo

4.0 MBPobierz

TEKST_Tychowo-kierunki

2.2 MBPobierz

TEKST_Tychowo-uwarunkowania

2.9 MBPobierz