Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

41 KBPobierzPodgląd pliku

Pełnomocnictwo do dopełnienia obowiązku meldunkowego

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

419 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

330 KBPobierzPodgląd pliku