Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Tychowie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-projekt rozbudowy Przedszkola w Tychowie

82 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty przykładowy

35 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Mapa lokalizacji Gminnego Przedszkola w Tychowie z propozycją zagospodarowania terenu

1.5 MBPobierz

Projekt umowy na wykonanie projektu rozbudowy

308 KBPobierz

Zmieniony zał nr 1. Formularz oferty – wzór

209 KBPobierz

Wyjaśnienia do zapytań

Wyjaśnienia do pytań: 1-22

622 KBPobierz