Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

INFORMACJA BURMISTRZA TYCHOWA o unieważnieniu postępowania

Załącznik

193 KBPobierz

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie i niszczenie roślin gatunku Barszcz Sosnowskiego, rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub osób prawnych, zlokalizowanych w gminie Tychowo...

Zapytanie ofertowe

239 KBPobierz

Załącznik nr 2

289 KBPobierz