Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tychowie 2016

OBWIESZCZENIE - o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie bez głosowania w okręgu wyborczym Nr 13.

33 KBPobierzPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE - w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym Nr 13 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie, zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2016 r.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Miejska Komisja w Tychowie przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnego.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 7720-4/16 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania miejskiej komisji wyborczej

685 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie w sprawie podziału Gminy Tychowo na okręgi wyborcze

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2016 roku

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

126 KBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy

179 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego

91 KBPobierzPodgląd pliku