Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zaproszenie do składania ofert cenowych ul. Leona Mroczkiewicza

Zapytanie ofertowe ul. Leona Mroczkiewicza

41 KBPobierz

Formularz ofertowy ul. Leona Mroczkiewicza

19.6 KBPobierz

Oświadczenie wykonawcy ul. Leona Mroczkiewicza

29 KBPobierz