Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 14 lipca 2016 r.

418 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół Miejskiej Komisji ds. Referendum

528 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum lokalnym w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 10 kwietnia 2016 r.

250 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji ...

371 KBPobierzPodgląd pliku

Skład komisji ds referendum

123 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 880-1-8/16 Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 10 kwietnia 2016 r.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa z dnia 8 marca 2016r.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum gminnym 2016.

155 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa i zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum gminnym.

232 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 18/16 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz dostosowanie lokali obwodowych do komisji wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Nr 880-1/16 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 4 marca 2016r. w sprawie powołania terytorialnej komisji do spraw referendum.

603 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie. Podaje się do wiadomości wyborców gminy Tychowo, że Komisarz Wyborczy w Koszalinie na wniosek mieszkańców postanowił o przeprowadzeniu referendum.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum w związku z referendum Gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 10 kwietnia 2016r.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 lutego 2016 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Tychowa przed upływem kadencji

1.2 MBPobierzPodgląd pliku