Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

GOOŚ.271.3.2016.KP - Usługa usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tychowo.

GOOŚ.271.3.2016.KP - Usługa usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tychowo.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty

57 KBPobierz

Załącznik nr 2 do zapytania 2

32 KBPobierz

Załącznik nr 2 mapki cz. 1

5.6 MBPobierz

Załącznik nr 2 mapki cz. 2

2.0 MBPobierz

Umowa

50 KBPobierz