Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół z Sesji 16 ( z dnia 28.01.2016 )

230 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 17 ( z dnia 29.02.2016 )

232 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 18 ( z dnia 30.03.2016 )

220 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 19 ( z dnia 28.04.2016 )

232 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 20 ( z dnia 24.05.2016 )

260 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 21 ( z dnia 15.06.2016 )

40 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 22 ( z dnia 29.06.2016 )

66 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 23 ( z dnia 31.08.2016 )

309 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 24 ( z dnia 30.09.2016 )

235 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 25 ( z dnia 26.10.2016 )

233 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 26 ( z dnia 30.11.2016 )

230 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 27 ( z dnia 15.12.2016 )

392 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 28 ( z dnia 29.12.2016 )

253 KBPobierzPodgląd pliku