Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wyniki zapytania ofertowego

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty

850 KBPobierz

PF.3222.9.2016.JG-Udzielenie kredytu w wysokości do 1.196.200,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu.

Zapytanie ofertowe

49 KBPobierz

Załącznik Nr 1 zapytanie ofertowe

34 KBPobierz

Uchwała nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 15 czerwca 2016r. str. 1

533 KBPobierz

Uchwała nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 15 czerwca 2016r. str. 2

396 KBPobierz

Uchwała nr LXXIX.277.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016r.

622 KBPobierz

Uchwała nr LXXIX.278.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016r.

627 KBPobierz

Sprawozdania za 2015 rok

Sprawozdanie Rb-27S

206 KBPobierz

Sprawozdanie Rb-28S

292 KBPobierz

Sprawozdanie Rb-N

133 KBPobierz

Sprawozdanie Rb-NDS

98 KBPobierz

Sprawozdanie Rb-Z

112 KBPobierz

Sprawozdania za I kwartał 2016 rok

Sprawozdanie Rb-27S

191 KBPobierz

Sprawozdanie Rb-28S

281 KBPobierz

Sprawozdanie Rb-N

133 KBPobierz

Sprawozdanie Rb-NDS

98 KBPobierz

Sprawozdanie Rb-Z

108 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź na zapytanie nr 1

315 KBPobierz

Odpowiedź na zapytanie nr 2

1.1 MBPobierz

Uchwała RIO nr XXXV.133.Z.2016

1.1 MBPobierz