Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zawiadomienie

Załącznik

234 KBPobierz

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź na zapytanie 1

217 KBPobierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego „Budowy świetlicy wiejskiej w Trzebiszynie”

Zapytanie ofertowe

35 KBPobierz

Załącznik 1 - SIWZ

33 KBPobierz

Załącznik 2 - Wzór formularza oferty

36 KBPobierz

Załącznik 3 - Projekt umowy

95 KBPobierz

Załącznik 4 - Mapa terenu świetlicy

1.4 MBPobierz

Załącznik 5 - Szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji

11.5 KBPobierz