Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź na zapytanie nr 1

219 KBPobierz

NBŚ.271.11.2016.JK - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla przedsięwzięcia: „Budowa chodnika do drogi woj. wraz z oświetleniem w Bukówku”

Zapytanie ofertowe

213 KBPobierz

Zał. 1 - SIWZ

31 KBPobierz

Zał. 2 - Wzór formularza oferty

36 KBPobierz

Zał. 3. - Projekt umowy

96 KBPobierz

Zał. 4. - Mapa lokalizacji

1.8 MBPobierz