Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Petycja nr 1/2016 – zapoznanie się z opinią prawną dotyczącą poprawnej interpretacji „poprawy efektywności energetycznej” określonej w art.3 pkt.1 ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 10 maja 2011 r. Nr 94 poz.551) i stosowania właściwego określenia jej w ogłaszanych przez Gminę SWIZ’ach Petycja przesłana w dniu 26 sierpnia 2016 r. W dniu 9 września 2016 przekazano petycję do referatu Nieruchomości, Budownictwa i Ochrony Środowiska celem zapoznania się z petycją i załączona opinią prawną oraz zastosowania w ogłaszanych przez Gminę SWIZ’ach..

19.5 MBPobierzPodgląd pliku

Petycja nr 2/2016 – dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki- pod kątem zachowania standardów otwartości danych. Petycja przysłana w dniu 3 października 2016 r. W dniu 5 października 2016 przekazano petycję do referatu Organizacji celem zapoznania się z petycją i dokonania analizy umieszczania artykułów pod kątem otwartości danych.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku