Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do budynku żłobka w Tychowi

Zapytanie ofertowe + SIWZ

438 KBPobierz

Wzór formularza oferty

26 KBPobierz

Aktywny kosztorys asortymentowo cenowy

130 KBPobierz

Wykaz min. 5 dostaw z lat 2015-2016

59 KBPobierz

Projekt umowy

47 KBPobierz

Kosztorys asortymentowo cenowy

123 KBPobierz