Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/309/17 dot. Programu Współpracy z NGO na 2018 r.

ZARZĄDZENIE konsultacje

15.6 KBPobierz

UCHWAŁA zmieniająca

17.5 KBPobierz

Oświadczenie komisji Załącznik nr 1 do programu

13.2 KBPobierz

karta Oceny zał nr 2 do programu

17.5 KBPobierz

Formularz zgłaszania opinii

38 KBPobierz