Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

GOOŚ.271.4.2016.KP – Usługa wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tychowo i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

223 KBPobierz

Oświadczenie oferenta

264 KBPobierz

Propozycja cenowa

207 KBPobierz

Wzór umowy

396 KBPobierz

Informacja Burmistrza Tychowa

440 KBPobierz