Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego „Budowy Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Bukówku”

Zaproszenie do złożenia oferty

216 KBPobierz

SIWZ

59 KBPobierz

Wzór formularza oferty

36 KBPobierz

Projekt umowy

59 KBPobierz

Mapa terenu

1.4 MBPobierz

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedź nr 1

468 KBPobierz