Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Tychowo, oraz rocznych podstawowych obiektów mostowych.

Zapytanie ofertowe

44 KBPobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

42 KBPobierz

Załącznik 2 - Wykaz dróg

19.3 KBPobierz

Załącznik 3 - Wykaz mostów gminnych

16.1 KBPobierz

Zestawienie ofert cenowych

Załącznik

286 KBPobierz