Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Protokół z Sesji 29 ( z dnia 09.01.2017 )

327 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 30 ( z dnia 31.01.2017 )

318 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 31 ( z dnia 30.03.2017 )

316 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 32 ( z dnia 20.04.2017 )

229 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 33 ( z dnia 27.04.2017 )

313 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 34 ( z dnia 26.05.2017 )

465 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 35 ( z dnia 27.06.2017 )

449 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 36 ( z dnia 28.08.2017 )

474 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 37 ( z dnia 25.09.2017 )

266 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 38 ( z dnia 31.10.2017 )

264 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 39 ( z dnia 24.11.2017 )

203 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 40 ( z dnia 14.12.2017 )

138 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z Sesji 41 ( z dnia 28.12.2017 )

122 KBPobierzPodgląd pliku