Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego oraz ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego.

SIWZ - ubezpieczenia.

228 KBPobierz

Ogłoszenie o ubezpieczeniu.

30 KBPobierz

Załącznik nr 6.

211 KBPobierz

Informacja zgodnie z art. 86 ust 5 PZP

7.1 KBPobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik

246 KBPobierz

ZAWIADOMIENIE O WYGRANIU PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O WYGRANIU PRZETARGU - UBEZPIECZENIE MIENIA

373 KBPobierz

ZAWIADOMIENIE O WYGRANIU PRZETARGU - UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

368 KBPobierz