Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość własna Gminy Tychowo stanowiąca nieruchomość gruntową niezabudowaną działkę gruntu nr 173/1 o powierzchni 0,0161 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0001 miasto Tychowo.

Ogłoszenie o przetargu

289 KBPobierzPodgląd pliku