Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

Zapytanie ofertowe

593 KBPobierz

Formularz ofertowy

22 KBPobierz

Zestawienie tabelaryczne działek

52 KBPobierz

Mapki poglądowe działek

9.4 MBPobierz

Mapa Gminy Tychowo z lokalizacją działek

1.0 MBPobierz

Projekt umowy

50 KBPobierz

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku i wyboru oferty

809 KBPobierz