Przejdź do treści

Urząd Miejski

Raport o stanie gminy

Rada Miejska

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Zabytki

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrole

Audyty

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271.8. 2017.JK - „Budowa siłowni zewnętrznej fitness w Warninie”

Zaproszenie do złożenia oferty

90 KBPobierz

Zaproszenie do złożenia oferty - wersja dostępna

1.9 MBPobierz

Formularz ofertowy

35 KBPobierz

Projekt umowy

38 KBPobierz

Projekt budowlano - wykonawczy

5.4 MBPobierz

Zawiadomienie o wygraniu przetargu

Załącznik

422 KBPobierz