Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

„Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie (ul. Parkowa i ul. Koszalińska)” do realizacji w/g zasady zaprojektuj i wybuduj.

Zaproszenie do złożenia oferty

26 KBPobierz

Formularz ofertowy

35 KBPobierz

Program Funkcjonalno-Użytkowy

1.3 MBPobierz

Projekt umowy

108 KBPobierz

Zawiadomienie o wygraniu przetargu -Budowa punktów oświetleniowych w Tychowie (ul. Parkowa i ul. Koszalińska)

34 KBPobierz