Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

NBŚ.271.7.2017.SL - Centrum rekreacyjno – turystyczne w Trzebiszynie [203489]

SIWZ wraz z załącznikami

3.0 MBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

7.4 MBPobierz

Opis ogólny budowy CRT

11.3 KBPobierz

Projekt Budowlany Wielobranżowy

5.8 MBPobierz

Projekt Budowlano - Wykonawczy

7.0 MBPobierz

Przedmiar robót

254 KBPobierz

Specyfikacja Techniczna

1.2 MBPobierz

Wzór uproszczonej wyceny elementów oferty

30 KBPobierz

Zmiany

Zmiana o ogłoszeniu

248 KBPobierz

Zmiana nr 1 do SIWZ - pdf

208 KBPobierz

Zmiana nr 1 do SIWZ - doc

4.4 MBPobierz

Unieważnienie przetargu

Załącznik

39 KBPobierz