Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

BIP-y - jednostek podległych

BURMISTRZ TYCHOWA, UL. BOBOLICKA 17, 78-220 TYCHOWO OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO: DO SPRAW KADR I OŚWIATY W REFERACIE DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

Załącznik

233 KBPobierz

Wyniki

196 KBPobierz