Przejdź do treści

Urząd Miejski

Prawo lokalne

Rejestry i Ewidencje

Ogłoszenia konkursów

Oświadczenia majątkowe

Wybory

Organizacja działania samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty I Współpraca

Ocena oddziaływania na środowisko

Gospodarka odpadami

Planowanie przestrzenne

Ogłoszenia

Inne akty prawne

Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie danych

Organy

Gmina

Urząd Miasta i Gminy

Informacje

Wybory Uzupełniające do rady Miejskiej w Tychowie 2017

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej.

210 KBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Tychowa w sprawie podziału gminy Tychowo na okręgi.

340 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Tychowa w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychowie w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 roku.

206 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego.

196 KBPobierz

Zarządzenie nr 354/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających wraz z kalendarzem wyborczy.

224 KBPobierz